Oceňování nemovitostí

Odhady a posudky: zpracovává soudní znalec Ing. Radomír Stárek, MBA

Podle cenových předpisů:

 • DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

  Stanovení ceny pro DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITOSTÍ při prodeji nemovitostí.

 • DAŇ DAROVACÍ

  Stanovení ceny pro DAŇ DAROVACÍ při darování nemovitostí.

 • DAŇ DĚDICKOU

  Stanovení ceny pro DAŇ DĚDICKOU pro vypořádání v rámci dědického řízení.

 • DAŇ DĚDICKOU

  Stanovení zjistěné ceny při vypořádání SJM a podílových spoluvlastnictví.

 • OCENĚNÍ NEMOVITOSTI

  Pro vklad nemovitostí do majetku firmy.

 • Věcná břemena - služebnosti aj.

Oceníme (stanovíme cenu obvyklou) pro Vás :
- rodinný dům, byt, nebytový prostor,  chatu, chalupu, budovu, halu, pozemek, věcné břemeno
(služebnost)